Kýzamýk   
Bey, telefonu açýp seslendi :
 -Alo...Doktor Bey, bizim oðlan kýzamýk.
 -Biliyorum, dedi doktor, dün sizin eve girip gerekli þeyleri söyledim,
kendisini kimseyle temas ettirmeyin ve..
 -Ama doktor bey, oðlan hizmetçiyi öpmüþ bir kere...
 -Ya bu fena iþte...Öyleyse hizmetçiyi de karantinaya almalý.
 -Doktor bey, bir þey daha var, sonra hizmetçiyi bende öptüm...
 -O... Ýþler çatallaþtý, hastalýk herhalde size de bulaþmýþ olmalý.
 -Ya..sonra ben karýmý öptüm...ve doktor korkarak:
 -Ne diyorsun be? Öyleyse ben de kýzamýk olacaðým demek...
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS