Ăki sosisli iki sade   
Bir doktor, hemĂžiresi ile buluĂžmalara baĂžlar. Bu buluĂžmalardan 
kýsa bir sßre sonra, hemÞire gelir ve hamile olduðunu sÜyler
. Fakat doktor, bu olayý karýsýnýn duymasýný istemediðinden,
 hemþireye bir miktar para verir; Ýtalya'ya gitmesini ve 
çocuk doðana kadar orada kalmasýný ister. HemÞire,
 "Bebeðin doðdugunu sana nasýl haber vereceðim?" 
diye sorar. Doktor da; "Bana hemen bir kart gĂśnder
 ve arkasýna "spagetti" diye yaz. Ben durumu anlarým.
 BaÞka bir açýklama yapmana gerek yok" der. HemÞire
 parayý alýr ve uçaða binip Ýtalya'ya gider... 
Altý ay kadar sonra, bir gßn doktorun karýsý evden 
arar ve doktora: - "Sevgilim, bugun postadan senin 
adýna Ýtalya'dan postalanmýþ ilginç bir kart geldi.
 Fakat ne anlama geldiðini anlayamadým..." der.
 - "Peki karýcýðým, ben akÞama eve gelince sana
 gerekli açýklamayý yapacaðým" der doktor ve 
telefonu kapatýr. O akÞam doktor eve geldiðinde;
 kartý alýr okur ve kalp krizinden olduðu yere dßÞer.
 Acil yardým ve tibbi mudahelelerin sonunda doktor
 kendine gelir ve biraz rahatladýktan sonra acildeki 
doktorlar adamýn elinde hala sýký sýkýya tuttuðu kartý
 alýr ve okurlar... "Spagetti, spagetti, spagetti, 
spagetti... Ýkisi sosisli; ikisi sade!"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS