Ýyi ki jinekolog deðilim   
Fevkalade sosyetik bir kokteyl. Dr. Bey smokinleri içinde iki kat yakýþýklý.
Aðzýndan da bal akýyor ya. Etrafý her zamanki gibi genç ve güzel
hanýmlarla çevrili. Bunlardan biri: 
- "Ah doktor, diþim öyle aðrýyor ki günlerdir", demiþ. 
Sonra yakalamýþ doktorun elini. Aðzýna doðru çekmiþ.
Çekmekle de kalmamýþ. Sokmuþ doktorun parmaðýný aðzýna. Sol tarafa
kaydýrmýþ. Ýþaret parmaðýný azý diþine doðru zorla uzatýyor. 
- "Ýþte burasý... Tam burasý... Öyle aðrýyor ki?" 
Doktor parmaðýný kadýnýn aðzýndan kurtarmaya çalýþýrken söyleniyor:
 - "Hanýmefendi, iyi ki jinekolog deðilim..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS