Endürdüüüüüz   
Tortum köylerinden birinde yatsý namazýný on rekat kýlýyorlarmýþ. Bað
bahçe iþlerinde yorulduklarýndan bu bile fazla geldiðinden on rekatý daha
aþaðý indirmek için Müftüye bir heyet gönderirler. Köylüler derdini anlatýr
ama Müftünün cevabý açýktýr:
-On rekattan baþka üç rekat da vitr-i vacip kýlacaksýnýz. Aþaðýsý hiç
olmaz.
Heyet köye dönerken köylüler de hayýrlý bir haber almak için mezarlýðýn
yanýna kadar gelmiþlerdir. Ýçlerinden biri heyet uzaktan baðýrý:
-Endürdüüüüüz?!
-Poh endürdüh, üçde fýtrifýcýr kýlacayuh!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS