Polis, 'Ýnerse tutuklarýz' dedi   
Antalya'da 7 UFO'yu görüntüleyen Ayhan Hacýsalihoðlu: 
Polis, 'Ýnerse tutuklarýz' dedi
Geçen hafta gazetelere de yansýyan bir olay Türkiye'de de UFO
gündemini yeniden hareketlendirdi. Antalya'da ECA'nýn Bölge Satýþ
Müdürü Ayhan Hacýsalihoðlu'nun evinin balkonundan kamerayla
çektiði 7 uçan ýþýklý cisim Antalya'da birçok vatandaþ tarafýndan
gözlendi. Havaalaný yetkilileri de bunlarýn UFO olduðu görüþünde.
Antalya'da konuþtuðumuz Hacýsalihoðlu gördüklerini þöyle anlattý... Devamý
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS