Öptürecekse Öptürsün   
Delikanlý,niþanlýsý ile gezip dolaþtýktan sonra evine getirmiþ. Kapýda
tam ayrýlacaklarý vakit bir elini duvara dayayarak kýzcaðýzý kendi ile
kapý arasýna sýkýþtýrmýþ;
-"Bir kerecik  öpeyim hayatým..
"Olmaz,komþular görür.."derken tartýþma uzamýþ,O sýrada kapý 
 açýlmýþ ve kýzýn küçük kardeþi gözlerini oðuþturarak ablasýna
 seslenmiþ;
-"Babam diyor ki...Öptürecekse öptürsün,yoksa ben aþaðý inip
   o herifi öyle bir öperim ki bir daha unutamaz..
   Hem söyle elini de diyafonun düðmesinden çeksin..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS