Canlý yayýnda akýl almaz diyalog   
Flash TV'de yayýnlanan, Yalçýn Çakýr'ýn sunduðu Acý Umut adlý
televizyon programýndaki konuþmalarýn dökümüdür. Stüdyodaki yaþlý
adam, karýsýnýn evi terk etmesinden yana dertli. Israrla eþinin geri
dönmesini istiyor. Telefonda ise Bulgaristan'daki karýsý var.

ADAM: Sen benim namusumsun. Seni çok seviyorum. Her þeyi
affedeceðim, ne olur dön...
YALÇIN ÇAKIR: Bak abla, adam yalvarýyor. Niye bu adamý üzüyorsun,
dön gel.
KADIN: Yalçýn abi, ne kadar yalvarýrsa, yalvarsýn. Tedavi olmazsa
dönmeyeceðim, dönmem...
Y.Ç.: Nesi var abla bu adamýn?
KADIN: Yapamýyor be abicim, yapamýyor... Ben istiyorum, onda bir
þey yok...
Y.Ç.: Ne yapamýyor ablacýðým?
KADIN: (Bip sesi)... Anlasana be abicim, ben yanýyorum, ben
istiyorum, onda bir þey yok.
ADAM: Sen benim namusumsun. Dön, her þeyi halledeceðim.
KADIN: Neyi halledeceksin be? Sen bir þey yapamazsýn. Hem ben
senin nereden namusun oluyorum? Ýnsan namusunu yapar be!..
Y.Ç.: Abla sen kaç yaþýndasýn?
KADIN: 52
Y.Ç.: Abla, 52 yaþýnda insan bu kadar önem verir mi bu iþe be abla?..
KADIN: Yalçýn Abi yoksa sen de bunun gibi misin? Bütün Türk
erkekleri böyle be... Burada Bulgar erkekleri var, vallahi her gece
yapýyorlar be...
Y.Ç.: Abla sen beni karýþtýrma... Burada konu sizsiniz... Bak adam
yalvarýyor. Tedavi olacaðým diyor, dön gel...
KADIN: Tedavi olsun gelirim. Bakarým, her gece yaparsa kalýrým,
yoksa dönerim. (Adam bu arada karýsýnýn dönmesi için yalvarmaya
devam ediyor)
Y.Ç.: Abla sýrf bu iþ için adam terk edilmez, abla...
KADIN: (Bip sesi) ....meyen adamý ben ne yapayým be abicim?
Boþanacaðým. Bulurum ben beni yapacak bir adam...
Y.Ç.: Ya abla ne kadar önemliymiþ bu iþ senin için...
KADIN: Yoksa senin için önemli deðil mi be abi?
Y.Ç.: Tabii tabii önemli ama daha önemli þeyler var. Hem bak sen 52
yaþýndasýn...
KADIN: Ne olmuþ 52 yaþýndaysam? Söylüyorum be abicim, ben
yanýyorum. Ben istiyorum yaa... Ya beni her gün yapar ya da
dönmem...
Y.Ç.: Yahu abla bu iþ her gün her gün olur mu be? Bak bu adam da 57
yaþýnda.
KADIN: Ben bilmem... Her gün en az bir defa yapacak be abi. Yoksa
dönmem. (Adam yana yakýla yalvarmaya devam eder)
KADIN: Boþuna yalvarma, tedavi ol... Gelip bakacaðým, yapabilirsen
kalýrým. Yoksa dönerim. Ben, beni her gün yapacak erkek arýyorum...

Program bu minvalde yaklaþýk 45 dakika sürdü. Program sunucusunun
finalde bu olan bitenin "canlandýrma" olduðunu açýklamak yerine tam
tersini yaptý: "Vallahi de billahi de bu karakterler ve olay gerçektir. Bize
baþvuran kiþiler arasýndan seçilmiþlerdir. Hiçbir þey kurmaca
deðildir..."

Not:Yüksel Aytuð un yazýsýndan alýnmýþtýr.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS