Penisim Küçük Olduðu Ýçin Dalga Geçti   
Soru:
Merhaba Haydar hocam. Sizin sürekli okurunuzum. Ben 19
yaþýndayým. Altý aylýk bir iliþkim var. Geçenlerde kýz arkadaþýmla
iliþkiye girdik fakat partnerim penisimin küçük olmasý nedeniyle
benimle dalga geçti. Bu yüzden çok utanýyorum. Bu bir hastalýk mýdýr?
Çözümü var mýdýr? Bir de mastürbasyonla alakasý var mý? Þimdiden
teþekkür ederim.

Yanýt:
Sevgili yavrum, her þey iyi güzel baþlamýþ ama kýz
arkadaþýn seninle dalga geçmiþ. Ýyi de sen sormadýn mý kýz
arkadaþýna "Kaç tane ve nerede erkek cinsel organý gördün?" diye.
Eðer porno film ya da kitaplardan bunu görmüþse o hayatý boyunca bu
yanýlgýnýn içinden çýkamayacak demektir. Çünkü oradaki ölçülerin,
zamanýn ve uygulamalarýn tümü gerçek hayatta pek yoktur ve de
olmaz. Sen bu soruyu bana sormadan önce bir ona sorsaydýn. Bir de
bana "Hocam benim penisim ereksiyon halinde... santim" deseydin
ben senin yolunu çok daha iyi aydýnlatýrdým. Ama kýsýr bir ülkenin,
kýsýr insanlarýyýz. Hayali beklentiler içindeyiz, artýk gerçeklerle
yüzleþmek zamaný. Çaðdaþ toplumlar hýzla yol alýyorlar, biz de
arkalarýndan koþuyoruz.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS