Erkekleri Sadece Cinsel Bir Alet Olarak Görüyorum   
Soru:
Merhaba Haydar bey. Ben 17 yaþýnda bir genç kýzým. Kendi
kendime mastürbasyon yaptýðýmda hiç zevk almýyorum. Bu nedenle
birçok erkek arkadaþ ediniyorum ve erkekleri sadece cinsel bir alet
olarak görüyorum. Ama hiç kimseyle cinsel iliþkiye girmedim. Sadece
yüzeysel seviþmelerle biraz tatmin oluyorum. Hocam sizce bu
durumum psikolojik mi? Þu ana kadar çok kiþiyle çýktým. Ancak
hiçbirini sevmedim. Onlarla sadece cinsel anlamda yakýnlaþtým. Ne
olur bana yardým edin. Þimdiden çok teþekkür ederim. 
Rumuz: Angel

Yanýt:
Sevgili okurum, rumuzunuz angel yani kendinize melek demek
istiyorsun. Ama iki kanat yerine 12 kanadý olan bir melek gibi
göründün. Yani kelebek gibi bir çiçekten öbür çiçeðe uçup duruyorsun.
"Çok kiþiyle çýktým" diyorsun. Yani çok sayýda çiçeðe konmuþsun.
Ama ne bal almýþsýn, ne de o çiçeklerin tozlaþmasýna yardýmcý
olmuþsun. Erkekleri cinsel alet gibi gördüðünü onlar bilseler herhalde
sinsi sinsi bunun bedelini sana ödetirler. "Alet neymiþ gör bakalým!"
derler. Sevmeden bu iþler olmaz. Ama cinsel anlamda yakýnlýk
hissetsen de sevgisiz olmaz. Deðerli okurum, sorunuz yine bir
Amerikan bilmecesi gibi bir durum. Çözüm þudur: Ayný þekilde
çiçekler üzerinde konup uçmaya devam et. 12 kanadýndan 10 tanesi
düþtükten sonra, normal bir yaþa geldiðinde kadýnlýðýn da cinselliðin
de ne olduðunu öðrendiðinde gerçek bir angel olacaksýn.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS