Öpüþmekten zevk almýyorum.   
Soru: Merhaba Haydar bey. Öncelikle size ve Posta Gazetesi'ne bizi
bilgilendirdiðiniz için çok teþekkür ederim. Ben 21 yaþýnda bir genç
kýzým. Benim sorunum öpüþmekten zevk almamak. Hiç iliþkiye
girmedik. Erkek arkadaþýmla öpüþürken ne zaman bitecek diye
bekliyorum. Heyecan duymuyorum. Bu yüzden erkek arkadaþýmla
ayrýldýk. Bana yardýmcý olursanýz sevinirim.
Yanýt: Sevgili okurum, bir kere deneme yapmýþsýn, yani bir çorba
içmiþsin tadýný beðenmemiþsin. Ama bir baþka çorbanýn tadý çok
lezzetli gelebilir. Bunu bilemeyiz. Ýkincisi öpüþmekten zevk
alamýyorsan öpüþmenin üzerine gitme, dokunmaktan zevk almaya bak.
Arkadaþýn senin eline, boynuna, yanaklarýna bir yerlerine usulune
uygun yerlerine dokunsun. Bir de o sýnavdan geç. Ama burada önemli
olan halkýn ten uyumu dediði, yani psikolojik etkilenmenin olup
olmadýðýdýr. Ama asla elektrik almadýðýn biriyle evlenme. Yaþ olarak
çok küçük sayýlmazsýn. Peki ben sana öpüþmekten zevk almaný nasýl
öðretebilirim? Öpüþme teknikleri adlý bir kitap yok ki. Bunu ezberle ve
kendine uygun olaný seç. Yani vitrinden ayakkabý seçer gibi. Diyelim ki
kendini çok beðeniyorsan aynada kendini öperek duygularýný geliþtir
desem Tanrý korusun lezbiyen olur çýkarsýn. Acaba erkek arkadaþýnýn
diþleri temiz miydi? Seni hazýrlamadan mý dudaklarýna saldýrýyordu her
neyse. Sevgiliyi öpmenin yanýnda sevdiklerini yani kardeþini, anneni
varsa herhangi sevimli bir þeyi öperek duygusal zevke dudaklarýný
alýþtýr. Deðerli okurum, titreþim gelsin dudaklarýndan titreþim gelsin.
Gerisi kolay. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS