Maliyecilerden Kaçýþ   
Birgün bir ormana maliyeciler gelir. Bunu gören tilki koþarak ormandan
kaçarken kaplumbaða ile karþýlaþýr kaplumbag tilkini acelesini görünce
merakla sorar: 

 - Hayrola tilki kardeþ böyle acele nereye gidiyorsun? diye sormuþ
kaplumbaða 
 - Ormana maliyeciler gelmiþ duymadýnmý? onlardan kaçýyorum. demiþ
tilki 
 - Ýyi ama senle ne ilgisi var 
 - Olmaz olur mu? Bende kürk, hanýmda kürk, çocukta kürk 
 
 Bunu duyan kaplumbaða ormaný terk etmek için koþmaya baþlar. O
sýra koþarak giden kaplumbaðayý gören leylek sorar: 
 
 - Hayrola kaplumbaða kardeþ böyle acele nereye? 
 - Ormana maliyeciler gelmiþ duymadýn mý? Onlardan kaçýyorum. 
 - Ýyi ama senle ne ilgisi var? diye sorar leylek. 
 - Olmaz olur mu bende ev hanýmda ev çocukta ev. 
 
 Bunu duyan leylek ormaný terk etmek için koþmaya baþlar. Maymun
leyleði görür ve sorar: 
 
 - Hayrola leylek kardeþ böyle acele nereye? 
 - Ormana maliyeciler gelmiþ duymadýnmý? onlardan kaçýyorum 
 - Ýyi ama senle ne ilgisi var? diye sorar maymun. 
 - Olmaz olur mu, bende yazlýk hanýmda yazlýk çocukta yazlýk. 
 
 Bunu duyan maymun paniðe kapýlýr ve ormaný terk etmek için
koþmaya baþlar. Bir müddet sonra yavaþlar ve þöyle der: 
 
 - Ya ben niye koþuyorum ki! Benim kýçým açýkta hanýmýn kýçý açýkta
çocuðun kýçý açýkta.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS