Müdür Çakal   
Diþi aslan bir agacýn altýnda uyurken tilki gizlice gelip diþi aslaný 
becerir. 
 Aslan uyanýnca erkek aslanýn yanýna gider ve ona sorar. 
 Erkek aslan duruma oldukça þaþýrmýþtýr. Çok sinirlenip kükrer: 
 - "Bütün hayvanlarý toplayýn, suçluyu bulup onu mahfedeceðim" 
 Bütün hayvanlar toplanýr, aslan "kim yaptýysa bunu elini kaldýrýp öne 
 cýksýn" diye kükrer ama hiçbiri ses çýkarmaz. 
 Derken toplantýya geciken çakal koþarak gelip arka sýralara yerleþir 
 ve tilkiye "ne oluyor" diye sorar. Tilki de "Aslan kral ormana 
 bir müdür arýyor talip olan elini kaldýrýp öne çýksýn diyor" deyince 
 zavallý çakal hemen elini kaldýrýp öne çýkar. 
 Aslan herkesi gönderir ve akabinde çakalý sabaha kadar becerir. 
 Çakal sabah periþan halde yalpalaya yalpalaya yürürken 
 tilkiyle karþýlaþýr. Tilki hafif gülümser ve ekler:
Ulen yavþak sayemde müdür oldun hemen yürüyüþün deðiþti ...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS