Ormanýn Kralý   
Bir gün aslann birinin caný çok sýkýlmýþ,þöyle bir ormaný gezeyim
tebamla eðleneyim biraz demiþ...Ormanda gezerken bir devekuþu
görmüþ,yakalamýþ devekuþunu boynundan öteki pençesiyle de "Þak,
Þak,
Þak" diye üç tokat atmýþ hayvana,"Söyle LAN!"demiþ "Kim bu ormanýn
kralý?", devekuþu ürkekce "Sensin aslan abiyyy"demiþ,"Tabi lan
benim" demis aslan ve "Þak, Þak, Þak" diye üç tokat daha atýp
firlatmýþ hayvaný. Derken aslanýn karþýsýna bi kurt çýkmýþ, tutmuþ
kurdu boynundan; "Þak, Þak, Þak" diye atmýþ tokadý, "Söyle lan"
demiþ "kim bu ormanýn kralý",kurt da ürkek "sensin aslan abi" demiþ,
Aslan da "Tabi lan benim" demiþ,"Þak, Þak, Þak" diye üç tokat daha
atmýþ fýrlatmýþ bi kenara.
Derken bu defa aslanýn karþýsýna bi fil
çýkmýþ, tam týrsýk týrsýk kenardan sýyýrtcaðý sýrada kurtla devekuþu
gelip
sen bu ormanýn kralý deðil misin aslan abi? koþ yakala su
hayvaný demiþler. Bu gazý yiyen aslan koþmus tutmuþ fili "Þak, Þak,
Þak" diye patlatmýþ tokadý ve hemen sormuþ "Söyle lan; kim bu
ormanýn kralý?"...Filin kafasý bir atmýþ, tutmuþ hortumuyla
bunu "Pat, Pat, Pat" diye üç kere yere carptýrýp firlatmýþ
atmýþ...Aslan yerden zorlukla kalkýp elleriyle üstünü silkerken file
dönmüþ ve þöyle demiþ
Bilmiyosan bilmiyom de kardeþim....
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS