Yanlýþ Anlamýþ   
Çok karizmatik ve yakýþýklý bir adam yanýnda bir deve kuþuyla bara girmiþ,
herkes þaþkýn falan öyle adama bakýyorlar, adam bara yanaþmýþ:
-Barmen bana bir viski, ona da büyük bir bardak su... Barmen talepleri
yerine getirmiþ, bir  tek, iki tek, saatler ilerlemiþ, adam: 
- Hesap lütfen, demiþ. Barmen hesap pusulasýný uzatmýþ, 
adam elini cebine atmýþ,Parayý çýkartmýþ, tam hesapla ayný.... 
Ertesi gece adamýmýz geri gelmiþ, yanýnda tabii devekuþu da var,
-Barmen bana bir viski, ona da büyük bir  bardak
su... Barmen istediklerini vermiþ, bir tek iki tek, saat geç olmuþ, 
adam hesabý istemiþ, barmen hesabý göstermiþ, 
adamýmýz elini cebine atmýþ, çýkartmýþ, tam hesap miktarý.... 
barmen þaþkýn ama nafile.... birkaç gece sonra adamýmýz deve kuþuyla 
beraber geri gelmiþ, barmenin içi içini yiyor... adam: 
-Bana bir viski, ona da su ver.. Barmen emre amade,
yerine getirmiþ, gece ilerlemiþ, adamýmýz hesabý istemiþ, 
barmen bol küsuratlý saçma sapan bir miktarý hesap
 olarak adama vermiþ, adam elini cebine atmýþ, çýkartmýþ,
 yine tam hesap, barmen oynatmak üzere, dayanamamýþ:
-Beyefendi bir süredir barýmýza gelip gidiyorsunuz, kusura
bakmayýn ama bir þey sormak istiyorum, yoksa kafayý yiycem;
 her gece cebinizden çýkan para hesapla kuruþu kuruþuna,küsuratýyla ayný oluyor, 
bunu nasýl baþarýyorsunuz?
Adamýmýz gülümsemiþ:
- Bir  gün karþýma bir cin çýktý, üç dileðimi sordu;ilk olarak karizmatik ve 
yakýþýklý bir tipim olmasýný istedim, 2. dileðimde ne almak istersem
 isteyeyim  elimi cebime attýðýmda parasý aynen cebimden çýksýn istedim, 
barmen: - Peki kýzmayýn ama bu kuþ ne iþ?
Adamýmýz: - Onu hiç sorma, son dileðim; beni hiç
býrakmayacak uzun bacaklý bir piliçti, yanlýþ anladý þerefsiz....!!!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS