Þakacý Adam   
Adamýn biri kendini dev aynasýnda görürmüþ. Bir gün yolda
giderken  bir karýnca görmüþ. Ayaðýný karýncanýn üstünde
tutarak,“ Küçük yaratýk, istesem senin üstüne basarým
ölürsün ”demiþ.                 
Bunun üzerine karýnca “ Sýkýysa öldür de görelim “ demiþ ve
hemen otlarýn arasýnda kaybolmuþ. Adam otlarý eze eze karýncanýn
peþine düþmüþ. Karýnca kaçarken yerini belli etmek için 
arada bir ýslýk çalarmýþ. Sonunda, karýnca bir ayý inine girmiþ,
tabii ki adam da peþinden. Karþýsýnda bir ayý gören  adam 
kaçmak istemiþ,  fakat ayý adamý yakalamýþ.                                   
Karýncaya “ Bu adam  seni  niye kovalýyordu? “ diye sormuþ.
Karýnca da olanlarý anlatmýþ. Bunun üzerine ayý adama: “
Demek dayýsýn ha?..Bana kabarsana ” demiþ. 
Adam, þakalaþýyordum, demiþ.
Karýncadan özür dilemiþ, ayýya yalvarmýþ, yakarmýþ, güç bela
canýný kurtarmýþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS