Madem Uçamýyon   
Yolculuk esnasýnda uçakta bulunan kartal hostes düðmesine
basmýþ, hostes gelmiþ
-buyrun efendim ne istemiþtiniz
-yok birþey, ibnelik olsun diye bastým demiþ kartal ve ardýndan
kahkahayý basmýþ.
bir süre sonra kartal yine hostes düðmesine basmýþ, gelen hostes
yine
-buyrun efendim ne istemiþtiniz
-yok birþey, ibnelik olsun diye bastým demiþ, bunu gören yolcularda
gülmeye baþlamýþlar.tabi orada bulunan aslan da
-ulan çok eðlenceli, ben de yapayým demiþ, sonra o da ayný þekilde
hostesi çaðýrmýþ.
-buyrun efendim ne istemiþtiniz
-yok birþey, ibnelik olsun diye bastým muhahahahah ahahah
hostes çok sinirlenmiþ ve pilot kabinine giderek pilota durumu
anlatmýþ.pilotta
-atýn ikisini de uçaktan diye gürlemiþ
kartal uçaktan atýldýktan sonra yanýndan hýzla aþaðý doðru düþen
aslaný görmüþ.aslanýn
-imdaaat, kurtarýn nidalarýný duyduktan sonra aslana
-ulan madem uçmayý bilmiyordun ne diye ipnelik yapýyorsun demiþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS