Kullaným Talimatlarý   
Bunlar çeþitli ürünlerin üzerindeki kullanma talimatlarýndan alýnýp cümleler
ve espri olsun diye deðil, ciddi ciddi yazýlmýþ..

* Sac kurutma makinesinin üzerindeki talimat: "Uyurken kullanmayýn"..
* Kýzarmýþ patates torbasýnýn üzerinde: "Kazanan siz olabilirsiniz..
Üstelik, satýn almanýz da þart deðil.. Ayrýntýlý bilgi torbanýn içinde"..
* Dial sabunlarýnýn kutusunda: "Kullaným sekli: Normal sabun gibi"..
* Donmuþ yemek kutusunda: "Öneri: Buzunu çözün...
* Otellerde verilen duþ baslýðýnýn kutusunda "Ýçine bir tek bas sigar."
* Hazýr Tiremi su tatlýsýnýn kutusunda: "Altüst etmeyin.." (Uyarý kutunun
dibinde, tatlýnýn altýnda yazýlý)
* Marks & Spencer'e ait bir puding kutusunda: "Ateþin üzerine koyarsanýz
ýsýnýr."
* Bir uyku ilacýnýn üzerinde.. "Uyuklamaya sebep olabilir."
* Rowenta ütü kutusunda: "Giysilerinizi üzerinizde ütülemeyin"..
* Ýngiltere'nin unlu eczane zinciri Boots'un çocuklar için hazýrladýðý
öksürük þurubu kutusunda: "Ýçince Araba kullanmayýn"..
* Çin mali Noel aðacý ýþýklý süslemelerinde: "Sadece içeride ve dýþarýda
kullanýlabilir"..
* Japon mali mutfak robotunun üzerinde:"Baska amaçla kullanýlmaz."
* Fýndýk paketinin üzerinde: "Dikkat: Ýçinde fýndýk var."
* American Airlines Þirketi'ne ait fýstýk paketinin üzerinde: "Talimat:
Paketi açýn, fýstýklarý yiyin.."
* Bir elektrikli testerenin üzerinde: "Çalýþýrken elinizle durdurmaya
teþebbüs etmeyin."Altý nokta körler derneði, üstü virgül saðýrlar derneði
 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS