Kýtlýk mý Var?   
Ýngiliz Kralý, vergileri çok da aðýrlaþtýrdýðý bir dönemde, gizli bir yolculuk
yapmak zorunda kalmýþ. Elinden geldiðince kýlýk deðiþtirmiþ ve
yolculuðun ilk gecesinde bir handa kalmýþ. Sabah kahvaltýsýnda 3
yumurtalý bir omlet yedikten sonra, ücretin ne kadar olduðunu sormuþ.
Hancý:-"15 altýn!" demiþ. Kral afallamýþ, çünkü bu para büyük bir
paraymýþ:-O ne yahu? Yumurta kýtlýðý mý var bu yörede?Daha geceden
kralý tanýmýþ olan hancý, gülümseyerek cevap vermiþ:-Yok efendim,
yumurta kýtlýðý yok da, adam gibi kral kýtlýðý var..
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS