Kýþ   
John, kan ter içinde odun kesmekteyken, biraz uzakta bir
kýzýlderilinin durduðunu farketmiþ. Kýzýlderili John'a söyle bir bakýp "Bu
kýþ soðuk." demiþ ve gitmiþ. John ise; yerliler bunca senedir dogayla
içiçe yasiyor elbet bir bildigi vardir, diyerek daha fazla odun kesmeye
baslamis.
Biraz sonra baþka bir kýzýlderili ortaya çýkmýþ ve John'a bakýp "Bu kýþ
çok soðuk." deyip kaybolmuþ. Ýyice paniðe kapýlan John, deli gibi
odun kesmeye baþlamýþ.
Kan revan içinde tükenecek haldeyken baþka bir kýzýlderilinin
yaklaþtýðýný farketmiþ. "Bu kýþ çok çok soðuk." demiþ. Kýzýlderili tam
gidecekken, John onun gitmesine izin vermemiþ ve "Nerden
biliyorsun?" diye sormuþ.
Kýzýlderili gayet sakýn söyle demiþ: "Atalarýmýz der ki; Beyaz adam
ne kadar çok odun keserse, kýþ o kadar soðuk olur."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS