Papanýn Gücü   
Papa, Vatikan Sarayý'nýn bahçesinde bir Amerikalý ile birlikte dolaþýyordu. 
Bir kardinal de süs bitkilerinin ardýna gizlenmiþ, onlarý izliyordu. Önünden
her geçiþlerinde, Amerikalý rakamý artýrýyordu:
 - Beþyüzbin dolar, sayýn papa hazretleri...
 - Bir milyon dolar...
 - Üç milyon dolar veririm, sayýn papa.
 Rakam elli milyona çýkýnca kardinal yerinden fýrladý, gidip papanýn
kulaðýna:
 - Kutsal peder, bu çok büyük para. Bu parayla kutsal amacýmýza uygun
nice iyilikler yapabiliriz...
 Papa kardinale döndü:
 - Bu Amerikalý'nýn vereceði para karþýlýðýnda ne istediðini biliyor
musunuz? Bütün Katoliklere, duadan sonra "amen" yerine "þel rotell
20-50" demelerini buyuracakmýþým!
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS