Sinirli Teksaslý   
Uzun boylu Teksas'lý, barda bir cücenin yanýna oturmuþ. Teksas'lý 
 lafa girene kadar cüce yaklaþýk 21 martini içmiþ, 
 - "Senin kadar ufak birinin bu kadar çok içki içtiðini hiç görmedim. 
 Hangi cehenneme koyuyorsun içtiklerini?" diye sormuþ Teksas'lý.
 Cüce uzun boylu Teksas'lýya dönmüþ ve yanaðýný çimdiklemiþ.
 - "Bunu yapma, ahbap" diye çekilmiþ Teksas'lý.
 Cüce tekrar yapmýþ. 
 - "Bunu bir daha yaparsan seni dýþarý atýp beynini daðýtýrým."
 Cüce sýrýtarak tekrar yanaðýný çimdiklemiþ. Hiddetlenen Teksas'lý, 
 küçük adamý bir çamaþýr torbasýymýþcasýna koltuðunun altýna aldýðý 
 gibi dýþarý çýkmýþ, bir binayý ikiye bölebilecek bir karate vuruþuyla 
 adama vurmuþ, sonra belden aþaðýsýna tekme atmýþ.
 Küçük adam öylece duruyormuþ. Sonra cüce, Teksaslýyý yakalamýþ duvara
 fýrlatmýþ, 20 kere vurmuþ öldü diye býrakmýþ ve içeri girip bar 
 tüneðine týrmanmýþ ve 21 martini daha içmiþ.
 Bir süre sonra, Teksas'lý içeriye katýr tepmiþ gibi gelmiþ.
 - "Lütfen," demiþ cüceye, "Vurma. Sadece bir soru sormak istiyorum. 
 Senin iki katýnda adamlarý öldüren karate vuruþumu kullandým. Sonra 
 belinden aþaðý kuvvetli bir tekme patlattým. Ve sen hala sapasaðlam 
 duruyorsun. Nasýl bir adamsýn sen?"
 - "Deli misin nesin?" demiþ küçük adam. "Ben Mars'lýyým belden 
 aþaðýmýzda birþey yoktur bizim."
 - "O zaman," diye devam etmiþ Teksas'lý þaþkýnlýkla, "nasýl 
 seviþirsiniz?"
 Ve küçük adam cevap olarak onun yanaðýný çimdiklemiþ.
 
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS