Temel Vampir   
Bir Ýngiliz vampir, bir Fransýz vampir, bir de Temel vampir 
   Uçakta gidiyorlarmýþ. Bir sure sonra Ýngiliz vampir aralarýndan
ayrýlmýþ, aþaðýlara dalmis. Bir sure sonra geri gelmiþ ki, aðzý yüzü
kan içinde. 
   Sormuþlar: - Ne oldu, nereye gittin? 
   Ýngiliz vampir : - þu aþaðýdaki beyaz evi gördünüz mü? 
   Cevap:- Gördük. 
   Ýngiliz Vampir : - Onun yanýndaki duvari gördünüz mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Ýngiliz vampir : - Onun yaninda uyuyan küçük çocuðu gördünüz
mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Ýngiliz vampir : - Ýþte ben o çocuðun kanýný içtim, geldim. 

   Yolculuk devam eder. Bir süre sonra Fransýz vampir de ayni
þekilde ayrýlýp aþaðýlara gider ve geldiginde onun da yüzü gözü kan
icindedir. 
   Yine sorarlar: - Nereye gittin? 
   Fransiz Vampir: - Þu aþaðýdaki aðacý gördünüz mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Fransiz Vampir: - Onun yanýndaki küçük kutuyu gördünüz mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Fransiz Vampir: - O kutuya yaslanmýþ yatan adamý gördünüz mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Fransýz Vampir : - Ýþte ben o adamýn kanýný içtim geldim. 

   Yolculuk yine devam eder. Bir sure sonra Temel Vampir ayni
þekilde ayrýlýr ve o da aðzý yüzü kan içinde geri gelir. 
   Ona da sorarlar: - Nereye gittin? 
   Temel Vampir: - Þu aþaðýdaki evi gördünüz mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Temel Vampir: - Peki onun yanýndaki direði gördünüz mü? 
   Cevap: - Gördük. 
   Temel Vampir: - Ýþte ben o direði görmedim......... 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS