Tüm Ülke Ýþsiz   
Uluslararasi Cerrahlar Konferansý bittikten sonra bir Amerikalý, bir Ýngiliz,
bir de Türk cerrah birlikte bir þeyler içmeye giderler.Ýngiliz baþlar
anlatmaya; "Geçen gün bir iþ kazasý geçirmiþ birini getirdiler. Adam
presin içine sýkýþmýþtý. Sadece sol küçük parmaðý vardý. Bizim
elemanlarýmýz öyle iyi çalýþtýlar ki, önce parmaða bir el, sonra kol, sonra
da vücut yaptýlar. Adam taburcu olunca o kadar verimli bir iþçi oldu ki
onun yüzünden 5 iþçi, iþsiz kaldý." Amerýkalý söz alýr; "Bana ise geçen
gün saç getirdiler. Adam nükleer reaktörün içinde kalmýþ. Sadece saçý
vardý. Oldukça iyi bir çalýþma ile önce saça bir baþ, sonra vücut vs yaptýk.
Adam taburcu olduðunda o kadar verimli oldu ki, onun yüzünden 20 kiþi
iþsiz kaldý. Türk söz alýr; "Geçen yolda gidiyordum. Bir de baktým, yerde
bir tik vardý ve kendi kendine atýyordu. Hemen yerden alýp çantama
koydum. Laboratuvara gidip önce o tike uygun bir göz, sonra o göze
uygun da bir baþ, o baþa uygunda bir vücut yaptýk. Ortaya bir adam çýktý.
O kadar verimli oldu, o kadar verimli oldu ki, bütün ülke onun yüzünden
þimdi iþþiz...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS