Ýlacýn Gücü   
Kadýn, doktora kocasýnýn kendisiyle eskisi gibi ilgilenmediðini söyledi,
ilaç yazmasýný istedi. 
 Doktor bir reçete verdi:
 Bir süre sonra karþýlaþtýlar. Doktor sordu:
 - Hanýmefendi, nasýl, verdiðim þurubun yararý oldu mu?
 - Çok kuvvetli þurupmuþ, doktor bey. Yarýda kestik.
 - Demek o kadar etkili...
 - Yaa. Bir gün yemek yerken kocam bana hemen orada, masanýn
altýnda gücünü kanýtlamaya kalkýþtý.
 - Siz de bunu istiyordunuz ya...
 - Ýstiyordum ama, lokantada deðil herhalde!
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS