Ýþte Reçeteniz   
Kadýnýn biri eczaneden içeri hýþýmla dalar ve eczacýdan 1 þiþe arsenik
ister. Eczacý kadýna arsenikle ne yapacaðýný sorar ve kadýn "Kocamý
öldüreceðim" diye cevap verir. Eczacý "Kusura bakmayýn ama size bu
sebeple arsenik satmam olanaksýz" der. Bunun üzerine kadýn çantasýna
uzanýr ve içinden kocasýyla eczacýnýn karýsýnýn yatakta çekilmiþ fotoðrafýný
çýkarýr. Eczacý fotoðrafa bakar ve "reçeteniz olduðunu neden daha önce
söylemediniz!!"....
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS