Çiçeðim, peteðim, bebeðim   
Genç adam yaþlý karý-kocanýn evlerine misafir olur. 75 yaþýndaki
amca karýsýndan bir fincan daha çay isterken ' Çiçeðim,bir bardak
daha verirmisin?' der. 
Sonra da 'peteðim, hiç þekersiz lütfen' diye ekler. 
Kendisine 65 yaþýndaki tatlý karýsýnýn getirdiði tavþan kaný çayý alýrken
de  'bebeðim, sana çok zahmet oldu' diye ekler. 

Genç adam, yaþlý amcanýn karýsýna kullanýdýðý sevgi sözcüklerinden
çok etkilenir.  'Amcacýðým, kaç yýllýk evlisiniz?' diye sorar. 
Yaþlý ama bebeðimdinç adam,'40 seneyi geçti evladým der. 
Genç adam: 'Vallahi maþallah, Allah muhabbetinizi arttýrsýn. 
Sürekli çiçeðim, peteðim, bebeðim gibi güzel sözlerle hitap
ediyorsunuz galiba' 

Yanaklarý pembeleþmiþ teyze ;  'Doðru, bir kaç  yýldýr  hep bana böyle
hitap ediyor'  deyip mutfaða doðru yöneldiðinde yaþlý amca genç
adamýn kulaðýna eðilip 2 sene önce adýný unuttum, hala hatýrlayamýyorum'. 
 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS