Ýskoç   
Ýskoç gencin birisi, evlendiði günün ertesi Amerika'ya çalýþmaya gider. 2
sene sonra vatanýndan eline bir telgraf gelir: "Karin öldü stop. Acele gel
stop." Ýskoç atlar ilk uçaða ve memleketine döner. Hanýmýnýn baþucuna
gider ve baslar yakarmaya. Kiraz dudaklarýna doyamadým, elma
göðüslerine doyamadým derken þehvete gelir ve ölü hanýmýný becerir. is
buya hanimi birden canlanýr. Bir kaç gün daha memleketinde kalan Ýskoç
tekrar Amerika’ya döner. Aradan bir iki yýl daha geçtikten sonra, eline bir
telgraf daha geçer: "Amcanýn oðlu öldü stop. Gelmene gerek yok stop.
Bütün köy bir haftadýr uðraþýyoruz stop. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS