Kavuncunun Alçak Gönüllülüðü   
Kayseri meþhur belediye baþkanlarýndan Osman Kavuncu, ufak tefek bir
adamdýr. Onun þöhretini duyan bir kadýn, derdimi çözse çözse Kavuncu
çözer diyerek baþkanýn makamýna gelir ve baþkaný beklemeye baþlar.
Kavuncu gelince kadýný da içeri alýrlar ama kadýn bu ufak tefek adamý
baþkanlýða hiç yakýþtýramamýþ olacak ki: “Ben Kavuncu’yu görmeye
geldim, nerede?” diye sorar. Kavuncu da: -Sen derdini bana söyle teyze,
gelince ben kendisine iletirim diyerek hem tevazu göstermiþ, hem de
kadýnýn derdine deva olmuþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS