Minareyi Görmeseydin Aklýn Baþýna Gelmezdi   
Kayseri’nin gönül insaný Cemil Baba merhum, sabahlarý çarþýyý boydan
boya gezermiþ. Esnaflar ona saygý ve sevgi gösterirler, izzet ikramda
bulunurlar, bu konuda da birbirleriyle yarýþýrlarmýþ. O sýrada çarþýya yeni
bir esnaf gelmiþ. Cemil Babaya esnafýn bu ilgisini yadýrgamýþ. Cemil
Babanýn kýlýk kýyafetine bakmýþ, beðenmemiþ. Kirlide keramet mi olur
demiþ. Yüzünü baþka tarafa çevirip Cemil Babayý görmezlikten gelmiþ.:-
Þu kirliye herkes Cemil Baba deyip ayaða kalkýyor:diye de esnafý
ayýplamýþ. O gece adam rüya görmüþ. Rüyada dört kiþi adamý tuttuklarý
gibi, bir Camiikebir’in minaresine, bir Kurþunlu’nun minaresine, bir
Bürüngüz Camiinin minaresine çýkarmýþlar ve “atalým mý aþaðý” diye de
adamý minareden sallandýrýyorlarmýþ. Adam sabaha kadar ölüm kalým
mücadelesi vermiþ. Korkudan ölecekmiþ neredeyse. Sabahleyin kan ter
içinde uyanmýþ, güç bela dükkanýný açmýþ. Bakmýþ, karþýdan Cemil Baba
geliyor. Hemen koþup sarýlmýþ::- Buyur baba bir çay, bir soðukluk ikram
edeyim. Cemil Baba, adamýn yüzüne bakmadan::- Minareyi görmeseydin,
aklýn baþýna gelmezdi le? demiþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS