Nasýl Çalarmýþ   
Uzun yýllardýr görüþemeyen iki Kayseri'li arkadaþ, bir gün yolda
karþýlaþýrlar.Kucaklaþýp hasret giderdikten sonra biri diðerine;-"Bu kadar
zamandýr görüþmedik.Akþama yemeðe bize gel..Yer,içer sohbet
ederiz"dedi..Öteki bir Kayseri'liden beklenmiyecek bu cömertliðe
þaþarak;-"Ýyi ya,gelirim..Yalnýz bana adresi ver"dedi..Arkadaþý;-"Falanca
mahalle,filanca sokak"diye tarife baþladý.."Ýþte o sokaða gelince soldaki
büyük beyaz kapýnýn zilini burnunla çalarsýn"deyince öteki sordu;-"Adresi
anladým da zili niye burnumla çalýyorum?..-"Caným bunda anlamýyacak ne
var?..Elin kolun hediyelerle dolu olacaðý için zili ancak böyle çalabilirsin...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS