Sahte Olmasaydý   
Yahudinin biri, pazara, topal eþeðini satmak için götürür, fakat alýcýyý
kandýrsýn diye, eþeðin týrnaðýna bir çivi çakar, eþeðe bir Kayserili müþteri
çýkar.Kayserili ayaktaki çiviyi görur, içinden "Çiviyi çýkarýrým, eþek
düzelir!" der, parayý verir, eþeði alýr.   Yahudi ertesi gün saðda solda
övünür :   -Siz Kayserililer açýkgözüz, diye övünürsünüz, eþek anadan
doðma topaldý, o çiviyi ben çaktým, alýcýyý aldattým!    Duyanlar eþeði alan
Kayseriliye koþup, anlatýrlar.Kayserili elini dizine vurur :   -Tüh yahu,
verdiðimi para sahte olmasaydý, bayaðý kazýklanmýþtým!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS