Yabancý Deðilsin   
Kayserilinin biri hemþehrisi olan pastýrmacýnýn dükkanýna gider: -Bu
akþam misafirim gelecek, iyi yerinden biraz pastýrma ver. 
-Misafirin gelecekse pastýrmadan vazgeç, sana hindi sucuðu vereyim.
-Hem lezzetli hem daha ucuz. 
-Neden? 
-Pastýrma accuk karýþýk. Sen beni dinle., hindi sucuðu al. 
-Hindi sucuðuna bir þey karýþtýrmadýn inþallah. 
-Sen yabancý deðilsin. Doðrusunu söylemek gerek. Biraz eþek eti var.
-Ne kadar? 
-Çok deðil. Bir hindiye, bir eþek...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS