Övünmek Gibi Olmasýn   
Öðretmen okula yeni gelen öðrencilerden memleketlerini sorarken 
sýra Kayseriliye gelince:
 -Manisalýyým, diye atar... 
Bu öðrencinin Kayserili olduðunu bilen arkadaþlarý gülüþürler. 
Bunun sebebini soran öðretmene çocuklardan biri: 
-Arkadaþ yalan söyledi. 
O Manisalý deðil, Kayserili. Öðretmen Kayserili öðrenciye: 
-Neden Manisalýyým diyorsun? 
Kayserili öðrenci gayet ciddi cevabý kondurur: 
- Övünmek gibi olmasýn diye efendim.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS