Ăžambal Emmi   
Rahmetlidir, Cadalýn Þambal Emmi derlerdi. Þakacý bir insandý. Bir
gün misafirliðe gitmek üzere yola çýkarlar. Þambal Emmi, abasýnýn
(annesinin) kolundan tutar, yavaÞ yavaÞ yßrßrler. YaÞlýlarýmýz bßyßk
motorlu vasĂ˝talarĂ˝ hiç gĂśrmemiĂžlerdir. YeĂžilhisar’a o tarihlerde yeni
yeni kamyon girmektedir. Yol kenarýna bir Man kamyon durmuÞ.
Ön kaputu kaldýrýlmýþ, þoför arabanýn önünde arabanýn arýzasýný
gidermektedir. Gazýna basýlmýÞ, yßksek sesle çalýÞmaktadýr.
Þambal Emminin abasý ürperir,
sorar:Gadasýný aldýðým, kölesi olduðum Þambalým, hayvanýn
aðzýný aÞmýÞlar neydiyorlar?
Þambal Emmi bu ya hemen baþlar: 
Aba aba diÞi aðrýyormuÞ, diÞini çekiyorlar.
Hele Þambalým, kölesi olduðum, hele nasýl baðýrýyordu hayvan.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS