Kartal'dan Fener esprileri   
Beþiktaþ Dergisi’nin son sayýsýnda, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye
Kupasý Finali’nin ardýna, esprili bir þekilde, geniþ yer ayrýldý.
 
 “Ezeli rakibimizi bir kez daha devirmenin mutluluðunu yaþarken;
Fenerbahçe’nin 23 yýldýr kupayý kazanamamasý üzerine dilden dile
dolaĂžan esprileri de keyifle takip ettik. Futbolun gĂźzelliĂ°i, ezeli
rekabetin anlamý da bu zaten. Ýþte Fenerbahçe’nin Kupa hasretini (!)
anlatan cĂźmleler'' ĂśnsĂśzĂźyle verilen sayfalarda Ăžu yorumlar yer aldĂ˝:
   
 BunlarĂ˝ biliyor musunuz?
 Fenerbahçe taraftarýnýn; - Renkli televizyondan Türkiye Kupasý’ný
aldýklarý tÜreni izleyemediðini,
 - Ýnternette kupa zaferi kutlayamadýðýný,
 - Türkiye Kupasý’ný kazandýklarýný SMS ile eþe dosta haber
veremediĂ°ini,
 - Özel TV ve radyo kanallarýndan “Türkiye Kupasý’ný Fenerbahçe
kazandĂ˝'' anonsunu dinleyemedigini,
 - 1983 doðumlu Fenerliler’in 3 cumhurbaþkaný, 15 hükümet
gÜrmelerine raðmen hâlâ Tßrkiye Kupasý gÜremediðini biliyor
muydunuz?
   
23 yýlda neler oldu neler?
  - Fenerbahçe, Türkiye Kupasý’ný en son aldýðýnda, Sayýn Kenan
Evren Cumhurbaþkaný’ydý, Merhum Turgut Özal 1983 sonunda
BaÞbakan oldu, Sayýn Sßleyman Demirel, Sayýn Bßlent Ecevit, Sayýn
Necmettin Erbakan, Merhum Alpaslan TĂźrkeĂž yasaklĂ˝ liderlerdi; DSP,
SHP, MHP, CHP siyaset sahnesinde henßz yer almamýÞtý, 12 Eylßl
sonrasýnýn yerel seçimleri henüz yapýlmamýþ, Bedrettin Dalan Ýstanbul
Belediye Baþkaný olmamýþtý, Koç Grubu’nun patronu Merhum Vehbi
Koç’tu...
    23 senede neler oldu neler, sadece Fenerbahçe Türkiye Kupasý’ný alamadý!  
 Fenerbahçe kupayý en son aldýðýnda;
- Ünlü illüzyonist Zati Sungur hayattaydý.
 - Atatürk Havaalaný’nýn adý Yeþilköy’dü.
 - Vatandaþlýktan çýkarýlan Cem Karaca yurda dönmemiþ, “Ben bir
ceviz aðacýyým Gülhane Parký’nda'' þarkýsýný yapmamýþtý.
 - Ruhi Su hayattaydĂ˝.
 - Usta sinemacý Yýlmaz Gßney hayattaydý.
 - Adile NaĂžit hayattaydĂ˝.
 - Askerlik 18 aya henĂźz inmemiĂžti.
 - Ýnsanlýk internetle tanýþmamýþtý.
 - Çernobil patlamamýþtý.
 - Cep telefonu, araç telefonu yoktu.
 - Telsiz kullanmak yasaktĂ˝.
 - Taksilerde taksimetre yoktu.
 - Þehirlerarasý telefon görüþmeleri için 031 aranýr ve kayýt verilirdi.
 - HaberleÞmede telex kullanýlýrdý.
 - Televizyon tek kanallýydý.
 - Sovyetler Birliði daðýlmamýÞtý. Berlin duvarý yýkýlmamýÞtý.
 - KDV icat edilmemiĂžti.
 - Ýkinci Boðaz Köprüsü yoktu.
 - Otoyollar yoktu, AIDS yoktu.
 - Üzerimizde dolar, mark bulundurmak suçtu.
 - Ýran ile Irak savaþýyordu.
 - Telefon numaralarý Ýstanbul’da 6, diðer kentlerde ise 4 veya 5
rakamlýydý.
 - Naim Sßleymanoðlu, Bulgar vatandaÞýydý (Naim Suleymanof).
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS