Avukatlar...   
AÞaðýdakiler mahkemelerde avukatlar tarafýndan sorulmuÞ gerçek
sorulardýr.
 
 "Uykusunda Ülen bir insan, ertesi gßnßn sabahýna kadar bunun farkýna
varamaz, deĂ°il mi doktor?"

"En genç olan oðlunuz, hani Þu 20 yaÞýnda olan, kaç yaÞýndaydý?"

"Resminiz çekilirken orada mýydýnýz?"

"Yalnýz mýydýnýz, yoksa kendi baÞýnýza mýydýnýz?"

"SavaĂžta ĂśldĂźrĂźlen kardeĂžiniz miydi yoksa siz miydiniz?"

"Sizi ĂśldĂźrdĂź mĂź?"

"Çarpýþma esnasýnda araçlar arasýnda ne kadar mesafe vardý?"

"Oradan ayrýlana kadar orada mý kaldýnýz?"

"Kaç kere intihar etmeyi baÞardýnýz?"

Soru: "8 aðustosta mý hamile kaldýnýz?"

Cevap: "Evet."

Soru: "peki o anda siz ne yapýyordunuz?"

Soru: "Üç çocuðunuz var, deðil mi?"

Cevap: "Evet."

Soru: "Kaçý erkek?"

Cevap: "Erkek yok."

Soru: "Hiç kýzýnýz var mý?"

Soru: "Merdivenler alt bodruma iniyor dediniz, deĂ°il mi?"

Cevap: "Evet."

Soru: "Peki bu merdivenler yukarý da çýkýyor muydu?"

Soru: "Bay X, geçen yaz kusursuz bir balayýna çýktýnýz, deðil mi?"

Cevap: "Evet, Avrupa'ya..."

Soru: "EĂžiniz de sizinle geldi mi?"

Soru: "Ýlk evliliðiniz niçin sona ermiþti?"

Cevap: "Ölüm sebebiyle."

Soru: "Kim ÜlmßÞtß?"

Soru: "Þüpheliyi tarif edebilir misiniz?"

Cevap: "Orta boyluydu, sakalĂ˝ vardĂ˝."

Soru: "Erkek miydi yoksa kadýn mý?"

Soru: "Bugßne kadar kaç Ülß ßzerinde otopsi yaptýnýz, doktor?"

Cevap: "Bugßne kadarki bßtßn otopsilerimi Ülßler ßzerinde yaptým."

Soru: "Bütün cevaplarýnýz sözlü olmak zorunda, anlaþtýk mý? Þimdi,
hangi okula gidiyorsunuz?"

Cevap: "SĂśzlĂź."

Soru: "Otopsiye baÞladýðýnýz zamaný hatýrlýyor musunuz?"

Cevap: "Aksam 8.30 civarýnda baÞladýk."

Soru: "Bay X o esnada ĂślĂź mĂźydĂź?"

Cevap: "Hayýr, sandalyeye oturmuÞ neden otopsi yaptýðýmý merak
ediyordu."

Soru: "Ýdrar örneði verme imkânýnýz var mý?"

Cevap: "Kendimi bildim bileli yapabilirim."

Soru: "Otopsiye baÞlamadan Ünce Bay Xin nabzýna baktýnýz mý
doktor?"

Cevap: "Hayýr."

Soru: "Kalbini dinlediniz mi?"

Cevap: "Hayýr."

Soru: "Nefes alýp almadýðýný kontrol ettiniz mi?"

Cevap: "Hayýr."

Soru: "O halde siz otopsiye baÞlarken Bay X hala yaÞýyor olabilir, deðil
mi?"

Cevap: "Hayýr."

Soru: "Nasýl bu kadar emin olabiliyorsunuz, doktor?"

Cevap: "Çünkü adamýn beyni masamýn üstünde bir kavanozun
içindeydi."

Soru: "Yine de hasta hala yaÞýyor olamaz mýydý?"

Cevap: "Evet, hatta Þu anda bir mahkeme salonunda avukatlýk yapýyor
olabilir 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS