Güldüler ve Terlettiler   
Ýlkokul çocuklarýna dönük cinsel eðitim programýna katýlan çocuklar þu
sorularla doktorlar terletti... 

Kültür Ýlköðretim Okulu'nda 5. ve 6. sýnýflara yönelik olarak dün
düzenlenen cinsel eðitim programýna katýlan öðrenciler, fizyoloji uzmaný
Yard. Doç. Dr. Oya Kadayýfçý'yý sorularýyla terletti.

Çocuklarýn güldüren enteresan sorularý þöyle:
   - Erkeklerin de göðüs uçlarý var. Onlar neden emzirmiyorlar?
   - Annem babamla deðil, baþka bir adamla evlenseydi ben yine bu
þekilde mi doðardým?
   - Kadýnlarýn vajinasý çok küçük. Normal doðumda bebek oradan nasýl
çýkýyor?
   - Anne yumurtasýyla baba yumurtasý nasýl birleþiyor?
   - Bebekler neden kanlý doðuyor?
   - Bebek anne karnýnda tuvaletini nasýl yapýyor?
   - Yüzümüzde sivilce çýkmamasý normal midir?
   - Erkekle kadýn çocuk yapmak istediðinde kadýnýn karnýna ne gidiyor?
   - Neden bebek 9 ay sonra doðuyor?
   - Bebek annenin rahmindeki suyu içer mi?
   - Ýsa'yý doðuran Meryem Ana ise, erkek olmadan tek baþýna nasýl
doðurmuþ?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS