2150 Yýlýnýn Atasözleri   
- Ýmaj hiçbir þeydir susuzluk her þey. (Reklam sloganý) 

- Asmayýp da besleyelim mi? (Kenan Evren)
 
- Aman amca sakata gelmeyelim de! (Sadettin Teksoy)

 - Þöfeeeeer, þöfer! (Kibariye nin annesi)

- Acý var mý acý? (Reha Muhtar)

- Ýþte benim bittiðim an bu andýr Sedat Abi! (Reklamdaki çocuk)

- Ne mozayiði ulan? Mermer, mermer! . (Televizyondaki iki gay
arkadaþ, sonra ne oldular bilmiyorum.)

- Maraba Televole (Maradona-Levent Kýrca) 
- Bizim taþ gibi delikanlýlarýmýz var. Niye cop sokalým ki? (Turgut
Sunalp)

- Sarýlmandan belli, kýrýcan mý belimi? (Ayþe Hatun Önal)

 - Çiþim geldi. (Tarkan) 

- Bu bir sevgi olayý Erman Aðbi. (Tanju Çolak)

- Aman Hocam! (Þansal Büyüka) 

- Bana abi deyip durma, severken kardeþ mi olduk? (Ümit Besen)

- Bana pizivenk dedi. (Kompela) 

- Avrupað Avrupað duy sesimizi, iþte bu Türklerin ayak sesleri!
(Anonim)

- Oha falan oldum yani. (Avrupa Yakasý ndaki Selin)

- Urfa da Oxford vardý da biz mi gitmedik? (Ýbrahim Tatlýses)

- Henüz üç yaþýnda bir kardeþim var, seni ondan bile kýskanýyorum.
(Hakký Bulut)

- Kahve taþtý, ocak battý, yemek piþti, fýrýn gitti. (Reklam cýngýlý

- Memlekete komünizm lazýmsa onu da biz getiririz. (Nevzat
Tandoðan) 

- Ne sýki? Jet sýki mi? (Levent Kýrca)

 - Onno çakýldý. (Ateþ gazetesiydi yanlýþ hatýrlamýyorsam.)

- Förü de var. (Mustafa Sandal) 

- Benim yapmak istediðim solistlik üstü bir durum. (Banu Alkan)

- Valla bu Caponlardan korkulur abicim. (Anonim)

- Na Memo, burasý Teksas Amarikaa. (Rafet El Roman)

- Devlet için kurþun atan da, kurþunu yiyen de þereflidir. (Tansu Çiller)

- Çiþimi yapýyom, çiþimi yapýyom, popom kuru kalýyo. (Reklamdaki
bebek)

- Ýnsanlarýn güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim
(Robert Bosch)

- Kýzgýn kumlardan serin sulara atlar gibi. (Osman Algida )
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS