Arama Motoru Kullanma Tavsiyeleri   
Deðerli okuyucu, Þu sanal dßnyada aradýðýnýzý bulamayanlardan
mýsýnýz?.. Öyleyse tavsiyelerime bir göz atýn:
 
- Bir kere niye aradýðýmý bulamýyorum, diyerek evham yapmayýn. Sizin
gibi daha birçok kiÞi aradýðýný bulamýyor.

- Bulamýyorlar, çßnkß pek çok kiÞi ne aradýðýný bilmiyor zaten. Derdini
sÜylemeyen derman bulamaz gibisinden, ne aradýklarýný bilmedikleri
için onu bulamýyorlar da!..

- Öncelikle þu hususu imleyelim ki, sanal dünyada aradýðýnýzý
bulabilmeniz için arama motoru denilen programlarý ve bunlarýn
bulunduðu web sayfalarýný kullanmanýz gerekmektedir.

- Arama motorlarýndan en çok bilinenleri: http://www.google.com 
http://www.yahoo.com  http://www.hotbot.com 
http://www.altavista.com dur.

- Arama motorlarýna ulaÞtýnýz, Þimdi bundan sonrasýna geçelim. Geldik
deminki konuya, yani ne aradýðýnýz konusuna... Bunu kendinize açýk
yßreklilikle ifade edin. Kendinizden kaçmayýn, kendinizle barýÞýk olun.
Arama motoruna karÞý da samimi olun. Ne aradýðýnýzý ona
belirtmezseniz, size yardýmcý filan olamaz...

- Eveeeeet, kararýnýzý verdiniz deðil mi?.. Demek helal sßt emmiÞ bir
hatunla evlenmek istiyorsunuz... Gßzel, Þimdi arama moturunu nasýl
kullanacaðýnýza bir bakalým... Önce siz bir arayýn bakayým...

- Ne, kutunun içine "Ben helal sßt emmiÞ bir kadýnla evlenmek
istiyorum." mu yazdýnýz?... Olmadý tabi, sizin yaptýðýnýzý Çorumlu
internet kullanýcýlarý bile yapmaz. Yazdýðýnýz bu cßmleden arama
motoru hiçbir zýkkým anlamaz ve size kocaman bir ERROR verir.
Ukalalýk yapmak gibi olmasýn ama pulculukta(ki filateli olur kendileri)
hatalý basýlmýÞ pullara da erÜr denilir. GÜrßyorsunuz nereden nereye
geldik. Neyse ben devam edeyim...

- Þimdi aynen þöyle yazýyorsunuz:
"Ben+helal+sßt+emmiÞ+bir+kadýnla+evlenmek+istiyorum"
GÜrdßðßnßz gibi aritmetik iÞaretlerini burada rahatlýkla kullanabilirsiniz.
Cßmleyi bu Þekilde kurduktan sonra karÞýnýza bßyßk bir olasýlýkla 300-
400 sayfalýk bir sonuç gelir. Ancak, bu kadar sayfayý okuyup-ßflemek
hayli zaman alýr. Bakalým bu sorunun çÜzßmß var mý?

- Elbette var!.. Bunun için gene aritmetik iÞaretlerinden milimetrik
olarak yararlanýyoruz. Þöyle ki veya böyle ki: "
Ben+helal+sßt+emmiÞ+bir+kadýnla+evlenmek+istiyorum-(haram sßt
emmiÞ bir kadýn) x (Meg+Ryan) / GladyatÜr(hayýr)"

- Mel mel bakýÞýndan belli ki, bundan bir Þey anlamadýn. Belli oluyor
zaten almamýÞsýn terbiye, gÜrmemiÞsin kurs, hemi de disiplin!.. Senin
için tercßmesini yapýyorum deðerli aradýðýný bulamayýcý dostum: Ben
helal sßt emmiÞ bir kadýn istiyorum, haram sßt emmiÞ olmasýn. Ayrýca
Meg Ryan'a benzesin fakat GladyatÜr olaya maydonoz olmasýn!..

- Þimdi diyeceksin ki ya bu arama motoru türkçeden anlamýyorsa!.. O
zaman cßmlemiz ÞÜyle kurulacak: "The+ayem+the+white
milk+drinking+the+woman+the+emergency+married-
(not+drink+the+black+milk+dirty+woman) x (she+Meg+Ryan) /
the+Gladiotorite(duble+no+no)" Yukarýdaki Ürnekte izah ettiðim
Þekilde bßtßn aradýklarýný bulmaman için hiçbir sebep yok. Yeter ki
kafaný çalýÞtýr ve motora karÞý samimi ol. Bundan sonraki hayatýnda
sana hayýrlý baÞarýlar... 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS