Bir Uykucu Nasýl Uyandýrýlýr   
-gözüne fotoðraf makinasýnýn flaþýný çakabilirsiniz
-bir adet bir haftadýr su yüzü görmemiþ çorabý aðzýna týkabilirsiniz
-ayak parmaklarý arasýna bir adet kibrit koyup çakabilirsiniz
-uyurken yanaðýný zýmbalayabilirsiniz
-kulaðýnýn dibinde bozuk paralarý birbirine vurulabilirsiniz
-telefon elde odaya girerek sevgilin seni arýyor diyebilirsiniz
-kafasýnýn üstündeki lambayý seri bir þekilde sürekli yakýp
söndürebilirsiniz
-eðer çekyatta yatýyorsa çekyatý eski pozisyonuna getirebilirsiniz
-hoperlörleri kulaðýnýn dibine sokup müziðin sesini son seviyeye kadar
açabilirsiniz
-cep telefonun bende diyebilirsiniz (en garantilisi budur )
-odasýnda elektrikli süpürge çalýþtýrabilirsiniz
-tepesinde dikilip hayvan gibi böðürerek þarký söyleyebilirsiniz
-baba kardeþim kalkmýyor yataktan diye baðýrarak babanýzý
çaðýrabilirsiniz (bu da garanti bir yoldur )
-kulaðýnýn dibinde boðazýnýz yýrtýlana kadar çýðlýk atabilirsiniz
-evde köpeðiniz varsa odaya sokup kapýyý kapatabilirsiniz
-televizyon olan bir odada uyuyorsa seda ablanýn programýný açabilirsiniz
(kumanda yanýnda olmasýn ama )
-ayaðýnýz ile suratýný bastýrabilirsiniz (yalnýz ayak olduðunu öðrendiðinde
çok kötü þeyler olur )
-üstündeki yorganý olmadý pijamasýný o da olmadý donunu çekebilirsiniz
-üstüne çýkýp tepinebilirsiniz
-maçlarda öttürülen kornalardan alýp kulaðýnýn dibinde öttürebilirsiniz (bu
da garantidir )
-elinizde telefon odaya girip bi kýz seni arýyor acilmiþ diyebilirsiniz
-evde ufak çocuk varsa üstünde tepinmeleri için odaya salabilirsiniz
-yataðýný aniden sarsýp kalk lan deprem oluyor diye baðýrabilirsiniz
-kalk oðlum polis kapýda asker kaçaðýymýþsýn dersiniz.. diyebilirsiniz
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS