Türkiye'nin Güldüren Futbol Kulüpleri   
Türkiye'de amatör kümede mücadele eden bazý futbol kulüpleri
oynadýklarý futboldan çok ilginç isimleriyle dikkat çekiyor.
 
   Türkiye Futbol Federasyonu'na baðlý 1. ve 2. Amatör Küme ile
Deplasmanlý Gençler Ligi'nde mücadele eden bazý takýmlarýn isimleri
oynadýklarý futbolun önüne geçiyor. Amatör kümede mücadale eden
takýmlarýn arasýnda meslek isimlri çok yaygýnken, bazý takýmlarýn
ismini okumak ise zaman alabiliyor.
   Ýl Özel Ýdaresi Köye Yönelik Hizmetlerspor ve Ýzmit Büyük Derbent
Hikmetiye Belediyespor isimleri defalarca okunduðunda hafýzalarda
kalýyor. Bazý takýmlarýn isimleri ise sebze ve yemek isminden
oluþuyor.
   Bu isimlere örnek takýmlar ise Lahanaspor ve Mercimekspor. Bazý
þehirlerde ise takýmlar bulunduklarý ilçelerin kurtuluþ tarihlerini
kendilerine isim seçerken, bu alanda da Erzurum ön plana çýkýyor.
   Erzurum'da 21 Martspor, 25 Martspor, 3 Martspor ve Çat 9
Martspor isimli 4 takým mücadele ederken, bu þehirde Mart'tan baþka
bir ay ismiyle takým adý bulunmamasý dikkat çekiyor. Erzurum ayrýca
'Doðunun Parisi' lakabýný ise amatör kümede Van'a kaptýrmýþ durumda.
Van Amatör Küme'de mücadele eden 'Van Parisspor', Van'ý bu alanda
Erzurum karþýsýnda 1-0 öne geçirmiþ bulunuyor.
   Turkcell Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beþiktaþ ve
Fenerbahçe'nin isimleri ve benzer isimleri de Anadolu kulüplerinde
yaygýn olarak kullanýlýyor. Bu takýmlar içinde Trabzon'da mücadele
eden 'Fenerbahçe' dikkat çekerken, Konya'da mücadele eden '1905
Ultraaslanspor'da Galatasaray taraftar gruplarýndan birisinin adýný
taþýyor.
   
   Ýþte Türkiye'nin ilginç isimli futbol kulüpleri:

   'Yeni Ýmamoðluspor, Adana Kiremithanespor, Mercimekspor,
Kürkçüler Amatörspor, Kunduracý Esnafspor, Karadilli Topaçspor,
Hamur Kümbetspor, Sineklerspor, Garipspor, Vicdaniyespor,
Masatenisispor, Dikkaldýrýmspor, Kerametspor, Ýbriktepespor,
Osmanlýspor, Batý Trakya Türklerispor, Kýrmýzý Toprakspor, 21
Martspor, 25 Martspor, 3 Martspor, Çat 9 Martspor, Muttalip Gençlik
ve Spor, Çýksorutspor, Beþiktaþspor, Arpaç Bahþiþspor, Arpaç
Sakarlarspor, Baþýbüyük, Bezirganbahçe, Çýrçýr, Gaziosmanpaþa
Venüs, Ýzzettin, Kanarya Azimspor, Kuþçu Mithatpaþaspor, Büyük
Karýþtýranspor, Mucurgücü Belediyespor, Arap Çeþmespor,
Çotanakspor, Ýzmit Büyük Derbent, Hikmetiye Belediyespor,
Yalakderespor, 1905 Ultraaslanspor, Uluoymak 1 Eylülspor, Mütevelli,
Hacýbektaþgücü, Ýl Özel Ýdaresi Köye Yönelik Hizmetler Spor,
Çorapçýlarspor, Tillo Gençlikspor, Abdülvahabigazispor, Lahana,
Fenerbahçe, Van Parisspor, Karadonspor'.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS