En Ýyi Kamyon Arkasý Yazýlari   
1 Haziran tarihinde baþlayýp 15 Aðustos’ta sona eren yarýþma sonucunda 
Türkiye’nin yeni kamyon arkasý yazýlarý seçildi.

2000’li yýllarýn yeni kamyon arkasý yazýlarýnda toplumun gündemindeki
deðiþimlerin yazýlara yansýdýðý gözlendi.

Ýþte en yeni sýfýr kilometre Kamyon Arkasý Yazýlarý;

Birinci : “Kamyon Çeker 10–20 ton, Gönlüm Çeker Paris Hilton”

Ýkinci : “Hayatýmý Yazsam, Duble Yol Olur...”

Üçüncü : “Araman Ýçin Ýlla Hata Mý Yapmam Gerekir?”

Mansiyon 1 : “Küresel Isýnmaya Karþý Su Tankerlerine Geçiþ Üstünlüðü
Verilsin”

Mansiyon 2 : “Ýyi Mazot Selülit Yapmaz”

Mansiyon 3 : “Gazla Uçabilirsin,Ama Frenle Konamazsýn...!”

Mansiyon 4 : “Bas Gaza, Frene, Debriyaja… Götür Ver Parayý Vergiye,
Stopaja”

Mansiyon 5 : “Ne Müslüm’den Ne De Orhan’dan, Sevdiðim Tek Parça
"Yedek Parça"

Jüri özel ödülü: “Arabada Yalnýz Var!”
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS