Müslüman Erzurumlu   
Erzurum'da ermenilerin olduðu dönemde, kurban bayramý.
Erzurumlular kurban kesiyorlar, bunu gören ermeninin biri
arkadaþýna;

- Ben de kurban kesmek istiyorum, der.

- Olur mu saçmalama. Sen müslüman deðilsin, kurbaný niye
keseceksin ki? diye karþý çýkar arkadaþý.

Tabi ermeni kararlý, gidip bir inek satýn alýr ve eline býçaðý alýp ineðin
baþýna gelir. Elindeki býçakla ineði ve kendini kan revan içinde
býrakýr ama bir türlü ineðin caný çýkmaz. Bunun üzerine ermeninin 
arkadaþý yanýna gelip;

- Ya bu kadar iþkence çekeceðine git þu karþýdaki müslüman
kahvesine bir tanesinden rica et gelip kessin, der.

Ermeni elinde býçak üstü baþý kan içinde kahveye girer.

- Bir müslüman arýyorum, der.

Kahve halkýndan biri korkudan "Ca..ca..camiye gittiler, 
burada müslüman yok" der.

Adam camiye gelir ve içeri girip, " Müslümanlar buradaymýþ, öyle
mi?" der. Cemaatte çýt yok. Sonunda dayanamayýp arkasý dönük
olan hocayý gösterirler. Ermeni hocanýn karþýsýna dikilir; "Burada
tek müslüman sensin heralde". Hoca kanlý býçaða bakar ve "Çim?
Ben?... Bene müslüman diyenin celmiþini ceþmiþini...."








FriendFeed'de bana abone ol

 
 







Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS