Amerikalý Mühendis   
Kayseri'de yol çalýþmasý yapýlýyomuþ.Köylüler eþeðin birini salýp geçtiði 
yerden yolu geçiriyolarmýþ.O sýrada oradan geçmekte olan Amerikalý bir 
mühendis görmüþ bunlarý.Merak etmiþ gitmiþ 
-Merhaba dayý ne yapýyosunuz böyle? demiþ.   
Köylü:  
-Yol yapýyoz diye cevap vermiþ.   
-"E bu eþek ne" diye devam etmiþ mühendis.  
 Köylü genel prosedürü þöyle bir anlatmýþ. 
Eþeðin yolun nerden geçeceðine karar verdiðini söylemiþ.   
Bizim Amerikalý mühendis yerlere yatmýþ gülmekten, öyle þey mi olur diye.   
Alaycý bir tonla:   
 - "Eee demiþ, eþek bulamýyýnca napýyonuz?"   
Köylü:   
- "O zaman Amerika'dan mühendis getirtiyoz.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS