Çözüm   
Bir mühendis, bir fizikçi ve bir matematikçi bir hoteldedir.
Derken mühendis burnuna gelen duman kokusuyla uyanýr, hole çýkar, bir
de bakar ki bir yangýn var. Eline geçirdiði bir kovaya su doldurarak yangýný
söndürmeye çalýþýr.
Daha sonra fizikçi uyanýr, ayný yangýný görür ve yangýn hortumunu bulur ve
baþlar hesap yapmaya. Su basýncý, alevin þiddeti, aradaki mesafe falan
derken hesaplara göre minimum miktarda suyla ve minimum enerjiyle
yangýný söndürür. (Ýkinci versiyon yaptýðý hesaplara göre yangýnýn
sönmeyeceði ortaya çýkar ve yataðýna geri döner.)
Daha sonra matematikçi kalkar kokunun etkisiyle hole koþar. Bir de
bakar ki yangýn var. Derken çözüm aramaya koyulur. Yangýn hortumunu
bulur ve - çözümü buldum diye baðýrarak yataðýna geri döner.  
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS