Metod ve zaman etüdü   
Kariyeri için iþ arayan bir mühendis gazetede ilan görür. Metod ve zaman
etüdünde tecrübeli mühendis aranmaktadýr. Kendisi için iyi bir fýrsat
olduðunu anlayan mühendis baþvuru yapar ve iþ görüþmesine çaðrýlýr.
Görüþmeye gitmeden firmanýn internet sitesine girerek bilgi toplar ve 1000
personelin çalýþtýðýný öðrenir. Ýþ görüþmesini patron yapmaktadýr.
Mühendis bu iþlerin %10 daha az personelle yapýlabileceðini, artan
personelin ise iþten atýlmadan yeni proje yatýrýmlarýnda istihdam
edileceðini anlatarak puan toplama niyetindedir ve bunu müstakbel
patronuna anlatmaya çalýþýr. Patronun cevabý kýsa ve nettir:
- Ben zaten sen gelmeden 400 kiþinin iþine son verdim. Senin görevin bu
kadar personelle ayný ürünü çýkarmaktýr.  
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS