Mühendis yarýþmasý   
Bir grup mühendis bir televizyon yarýþ programý için bir adaya
býrakýlýr.Yanlarýnda sadece giyeceði elbiseleri ile adaya býrakýlan
mühendisler hayatlarýný yardým almadan idame ettireceklerdir.
Mühendisler önce bir aðaçtan ev yapmak için kollarý sývar. Göz kararý
ölçü alamadýklarýndan kimisi tek gözünü kýsýp baþparmaðý ile ölçü alýr
kimisi karýþ ile ölçerek,özenerek iþlerini yaparlar. Bu arada bir tanesi iþ
yapmadýðý gibi kendisinin daha iyi yapacaðýný söyler, yaptýklarý iþi de
beðenmez. Geçtikleri güzergaha da pisliðini yapýnca diðerleri artýk
dayanamaz ve yaka paça bunu tutup senin derdin nedir diye sorarlar.Tüm
kameralar onlara dönmüþtür ve canlý
yayýndadýrlar.
-Arkadaþlar ben buraya gelmeden üst düzey yönetici kursu almaktaydým,
beni mazur görün, der.  
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS