Ýþletmeci   
Günün birinde ayný üniversitede görevli 3 iþletme uzmaný ile 3 mühendis
Ýstanbul'a bir seminer için davet edilmiþler. 6 kafadar daha ucuz olacaðýna
inanarak trenle gitmeye karar vermiþler. Hep birlikte tren bilet giþesine
gitmiþler, mühendisler birer tane bilet almýþ, iþletmeciler yalnýzca 1 bilet
alýp trene binmiþler. Mühendisler, iþletmecilere tek bilet ile nasýl seyehat
edeceklerini sorunca
- Bekleyin göreceksiniz
Cevabýný almýþlar. Bir süre sonra kondüktör bilet kontrolü yapmaya
baþlayýnca iþletmeciler hep birlikte trenin tuvaletine girmiþ ve kapýyý
kilitlemiþler. Kondüktör bilet kontolünü bitirip tuvaletin önüne gelmiþ ve
kapýyý çalmýþ. Kapý aralanýp içeriden bir bilet uzatýlmýþ. Kondüktör de
bileti iþaretleyip gitmiþ. Mühendisler bayýlmýþlar bu iþe ve dönüþte ayný
numarayý kendileride yapmaya karar vermiþler. Seminer bitince yine ayný
ekip istasyona gitmiþler, mühendisler 1 tane bilet almýþ, iþletmeciler hiç
bilet almadan trene binmiþler. Mühendisler biletsiz nasýl seyehat
edeceklerini sorunca yine ayný cevabý almýþlar:
- Bekleyin göreceksiniz.
Kondüktör bilet kontrolüne baþlayýnca mühendisler hemen birlikte tuvalete
girmiþler. Ýþletmeciler de diðer tuvalete girmiþ. 5 dakika sonra
iþletmecilerden birisi tuvaletten çýkýp diðer tuvaletin kapýsýný çalmýþ, kapý
aralanýp içeriden bir bilet uzanmýþ. Ýþletmeci bileti alýp diðer tuvalete
girmiþ ve kondüktörü beklemeye baþlamýþlar...
mühendislerden en genç olaný tuvaletten çýkýp diðer tuvaletin kapýsýný
çalmýþ...
Isletmeciler kapiyi bile acmadan :
Hadi lan,bizim numaramizi bize mi yedirecen...  
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS