O dýþarda   
Ülkenin birinde çok azgýn bir kadýn varmýþ, kimse bu kadýný cinsel
doyuma ulaþtýramamýþ! En sonunda akýllara Nam-ý Kemal gelmiþ olsa
olsa bu iþi o becerir demiþler ve onu çaðýrmýþlar.. Nam-ý Kemal´in de
"Ben bu iþi ancak karanlýk bir odada yaparým" diye özel bir isteði olmuþ..
Neticede Nam-ý Kemal ve kadýn karanlýk bir odada baþlamýþlar
seviþmeye... 1 saat, 2 saat 3,5,7,10,15,20 saat olmuþ ikisinde de týk
yok... 24 saat sonra kadýn artýk pes etmeye baþlamýþ ve seslenmiþ: -
"Yeter artýk Nam-ý Kemal yeter, ben öldüm!" - "Ne Nam-ý Kemal´ý abla
ben Recep!" - "Recep mi? Peki Kemal? O nerde?" - "O dýþarda bilet
kesiyo abla"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS