Þair padiþah   
Günün birinde þair bir padiþaha ilham perisi gelir  ve baþlar yazmaya: 
"Çýktým aðaca yedim hamýný mamýný,....?" 
- "Çýktým aðaca yedim hamýný mamýný,....?" gerisi bir türlü gelmez.
Padiþah geceleri uyku uyuyamaz olur þiirini 
tamamlayamamýþtýr bir türlü.
 En sonunda ülkesinin bütün þairlerini sarayýnda
 toplatýr ama yine nafile onlar da bu mýsranýn
devamýný getiremez. 
Sýra en sonunda Nam-ý Kemal´e gelir ve padiþah baþlar: -
"Hadi Nam-ý Kemal getir þunun devamýný da ne istersen vereyim sana!" 
"Buyrun Padýþahým..." 
- "Çýktým aðaca yedim hamýný mamýný..." 
Nam-ý Kemal hemen devam eder: 
- "Düþersen aþaðý görürsün ananýn *mýný..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS